Tidsskjema blir publisert så snart det er klart (ca. en uke før stevnet)


Opprop/avkryssing

OPPROP FOR ALLE ØVELSER  foretas ved elektronisk avkryssing senest 2 timer før start.

I løpet av torsdag ettermiddag/kveld vil dere motta mail fra @andro.no (mottager er samme mail adresse som bruk i MinIdrett). Dere kan krysse av på øvelser dere skal delta i fra og med klokken 19 kvelden før til og med 2 timer før øvelsesstart. Lenken som er i mailen gjelder for alle tre dagene.