Første gang på friidrettsstevne

De første gangene på friidrettsstevne er det en del nytt. Her er noen tips. Det er lurt at en voksen som kanskje skal være med deg også leser dette, og tar det med som en liten huskelapp på de første stevnene.

Påmelding

Det er viktig å melde seg på i god tid før fristen går ut.Påmelding gjøres som vanlig av hver enkelt i iSonen Informasjonen om utøveren hentes fra minIdrett, og det er den eposten som er registrert i minIdrett som blir brukt som oppropsmail. Utøvere over 13 år må ha betalt lisens før påmelding.

Om du lurer på noe, kontakt din lagleder/oppmann.

Tidsskjema

Dette finner du på vår hjemmeside. Tidsskjemaet er som regel klart 2-6 dager før stevnet.

Startnummer

Utdeling av startnummer skjer i telt utenfor kiosken.

Opprop/avkryssing

Elektronisk avkryssing i alle øvelser. 

Premier

Medaljer til de tre beste i hver klasse/øvelse for 11 år og eldre. 10-åringene får alle medalje i alle øvelser.

Heat

Ofte er det mange med og dere blir delt inn i flere puljer (heat).

Startblokker

Dette trenger du ikke å bruke du ikke har trent på det – mange i de yngste årsklassene starter med stående start. Når start-dommeren (han eller hun med pistolen) skal starte dere skjer dette:

– Dommeren blåser i fløyta og roper: ”GJØR KLAR!” Da tar du raskt av deg oppvarmingstøyet (mange liker å ta av dette litt før) og stiller deg BAK startblokka eller 2 m bak streken

– Dommeren sier: ”INNTA PLASSENE” Da stiller du deg ved streken eller setter deg i blokkene. Husk at du skal ikke berøre streken. Du må da være helt stille og nesten ikke røre deg når du først er ordentlig på plass.

– Dommeren sier ”KLAR!” Da løfter du deg opp i blokka – eller bøyer deg litt forover ved streken hvis du står (her må du også være rolig i kroppen)

– Dommeren SKYTER og du løper! Husk å løpe helt inn til mål, ikke slapp av før du er over målstreken! OG husk å holde deg i din bane.

Tjuvstart

Hvis dommeren skyter en gang til etter startskuddet er det tjuvstart og du går rolig tilbake til start. Du kan bare tjuvstarte 1 gang. Han kan også blåse hardt i fløyta i stedet for å skyte en gang til. I klassene fra 15 år og oppover blir man diskvalifisert hvis man tjuvstarter, selv om det er første tjuvstart.

Lengde

Her er det bare å ta løpefart og satse på ett bein inne imellom to hvite striper borte ved sandgropen. Dette heter satssone og den er 50cm for årsklassene til og med 13 år. Du skal satse innenfor den siste stripen, hvis ikke blir hoppet regnet som dødt – og ikke målt. Du får alle gyldige hopp målt fra der hvor du satser med foten inne i feltet til bakerste punkt i sanden. Husk å bøye deg forover når du lander, og ikke sett ned hånden bak deg i sanden.

For klassene fra 14 år og oppover er det planken som gjelder.

Dommeren som står ved lengdegropen er ofte veldig flink til å forklare hva som skal skje! Du får treningshopp, og 3-6 forsøk i selve konkurransen.

Høyde

Her snakker dommeren med deg om hvilken høyde du vil begynne å hoppe på, og så begynner konkurransen på den laveste høyden noen har valgt. (for eks. 90 cm). Du får tre forsøk på å hoppe over denne høyden. Klarer du det, går du videre til neste høyde (95 cm) og får tre forsøk her også. Det er først når du har revet tre ganger på en høyde at du er ute av konkurransen.

Her får du også lov å ta treningshopp før dere begynner.

Kule

Her skal du ta sats inne i en ring, og det er veldig viktig at du går inn- og ut av ringen bakerst. Det er som regel en rød strek som viser deg grensen. Foran ligger kastfeltet hvor kula lander. Når du har støtt kula ut i kastfeltet passer du på å ikke tråkke over ringen og ut i feltet, da blir støtet regnet som dødt og ikke målt.

Du får prøvestøt (prøvekast) og 3-6 forsøk i selve konkurransen.

Trenere/ledere:

En leder fra klubben din er som oftest til stede på indre bane, for å hjelpe til ved start, innstilling av startblokker, gir tips og hjelp i kast- og hopp-øvelsene. Du må ikke være redd for å spørre ledere eller dommerne som er ute på banen.

Foreldre/tilskuere

Vi oppfordrer foreldrene til å være på tribunen. 

Tonen og atmosfæren er god på friidrettsstevner – og det er ikke så ”skummelt” som man kanskje tror! Det viktigste er å ha det gøy, og å gjøre sitt beste. Å slå ”persen” er en herlig følelse, hvilket nummer du blir er mindre viktig.

Vi gleder oss til å se deg!